Valsts atbalsts – grants uzņēmumiem, kuru apgrozījums samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē

11 marts 2021 | Tigran Bagoyan

Uzņēmumi, kuru apgrozījums būtiski samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē, var pieteikties valsts atbalstam par periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada maijam.

Atbalsta apjoms

Par 2021. gada mēnešiem, 60% (par 2020.gada mēnešiem: 30%) no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas(bruto alga plus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī.

Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts – EUR 100,000 vienā mēnesī.

Uzņēmumi, kuri var saņemt grantu

Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri atbalsta mēnesī ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz 20% apmērā, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. Turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī ir vismaz par 30% mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019. vai 2020. gada attiecīgajā mēnesī.

Pieteikšanās termiņš un citi nosacījumi

Atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam.

Uzņēmumam ir jāatbilst vairākiem nosacījumiem, lai tas varētu saņemt grantu.

Atbalsts paredzēts apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un tas jāizlieto ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Categories: Biznesam,Noderīgi
Tags: