Noderīgi

Obligāts pienākums Uzņēmumiem reģistrēt e-adresi līdz 2023. gada 1. janvārim

24 maijs 2022 | 

Saskaņā ar Oficiālas elektroniskās adreses likuma 5. panta 5(1) 2. apakšpunktu 2023. gada 1. janvāra visiem uzņēmumiem ir obligāti jālieto e-adresi. E-adreses kontu ir iespējams adresēt jau šobrīd. No e-adreses reģistrēšanas dienas vai no 2023. gada 1. janvāra (atkarībā no tā, kurš datums ir ātrāks) visa turpmākā saziņa ar valsts un pašvaldības iestādēm notiks nevis

Read full article
Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Nodokļi par direktoru padomes locekļu paredzamajiem ienākumiem

19 augusts 2021 | 

Uzņēmumam ir jāmaksā algas nodoklis no minimālās algas mēnesī, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi: uzņēmumā nav darbinieku, kuri saņemtu vismaz minimālu algu; uzņēmuma ikmēneša pārdošanas apjoms pārsniedz 5 minimālās algas. 2018. gadā minimālā alga bija 430 eiro mēnesī, tāpēc ikmēneša pārdošanas slieksnis bija 2150 eiro. Šajā gadījumā uzņēmumam būs jāmaksā aptuveni EUR 235 par

Read full article
Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Prasība reģistrēt uzņēmuma atrašanās vietu (struktūrvienība)

19 augusts 2021 | 

Saskaņā ar Latvijas likumu “Par nodokļiem un nodevām”(likums “Par nodokļiem un nodevām” 15. klauzula 1 7 un MK noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju uzņēmējdarbības vietu reģistrāciju VID”, datēti ar 2017. gada 22. septembri (2015. gada 22. septembra MK Noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu

Read full article
Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Instrukcijas darbībam EDS

6 maijs 2021 | 

Dokumentu apstiprināšana EDS – Kā apstiprināt Jūsu grāmatvežu sagatavotos dokumentus, izmantojot Jūsu internet-bankas autorizācijas funkciju. Iesniegtumu nosūtīšana – Tiek izmantota lai iesniegtu pilnvaras u.c. EDS pieejas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt EDS pieejas tiesības Jūsu grāmatvedim. EDS lietotāju pārvaldīšanas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt Jūsu grāmatvedim lietotāju pārvaldīšanas tiesības.

Read full article
Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Jauns vienotais nodokļu konts

11 marts 2021 | 

Sākot no 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir ieviests jauns vienotais konts. Papildus tam, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz mēneša 23. datumu. Vienotā nodokļu konta rekvizīti: Saņēmējs: Valsts budžets (VID) reģistrācijas Nr.: 90000010008 Saņēmēja iestāde: Valsts Kase BIC kods: TRELLV22 IBAN: LV33TREL1060000300000  

Read full article
Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags: