Kategorija: Noderīgi

Obligāts pienākums Uzņēmumiem reģistrēt e-adresi līdz 2023. gada 1. janvārim

24 maijs 2022 |

Saskaņā ar Oficiālas elektroniskās adreses likuma 5. panta 5(1) 2. apakšpunktu 2023. gada 1. janvāra visiem uzņēmumiem ir obligāti jālieto e-adresi. E-adreses kontu ir iespējams adresēt jau šobrīd. No e-adreses reģistrēšanas dienas vai no 2023. gada 1. janvāra (atkarībā no tā, kurš datums ir ātrāks) visa turpmākā saziņa ar valsts un pašvaldības iestādēm notiks nevis caur juridisko adresi, bet caur e-adresi.

E-adresi uzņēmumam var izveidot tikai personas, kam uzņēmumā reģistrā ir reģistrētās pārstāvības tiesības, t.i. valdes loceklis un prokūrists, bet pēc ieveidošanas e-adreses izmantošanai var pilnvarot arī citu personu. Lai varētu izveidot e-adresi, uzņēmuma paraksttiesīgai personai ir nepieciešams Latvijas personas kods un kāds no e-identifikācijas līdzekļiem:

 1. mobilā lietotne eParaksts mobile; vai
 2. personas apliecība jeb eID karte; vai
 3. ārzemnieka eID karte; vai
 4. eParaksts karte juridiskām personām.

E-adresi var izveidot mājaslapā https://latvija.lv/eaddress/reg, izmantojot kvalificētus elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai eIDAS.

Mēs esam sagatavojuši Instrukciju uzņēmuma e-adreses reģistrēšanai.

Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Nodokļi par direktoru padomes locekļu paredzamajiem ienākumiem

19 augusts 2021 |

ATJAUNINĀJUMS: Datu derīguma termiņš šajā ziņā ir beidzies. Lūdzu, skatiet atjaunināto ziņu saitē.

Uzņēmumam ir jāmaksā algas nodoklis no minimālās algas mēnesī, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi:

 • uzņēmumā nav darbinieku, kuri saņemtu vismaz minimālu algu;
 • uzņēmuma ikmēneša pārdošanas apjoms pārsniedz 5 minimālās algas.

2018. gadā minimālā alga bija 430 eiro mēnesī, tāpēc ikmēneša pārdošanas slieksnis bija 2150 eiro.

Šajā gadījumā uzņēmumam būs jāmaksā aptuveni EUR 235 par mēnesi, kad ir spēkā iepriekš minētie nosacījumi. Iepriekš minēto nodokļu summu aprēķina šādi:

Minimālā alga:A430.00
Darba ņēmēja daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām (10.5%1 of A):B45.15
Apliekamais ienākums:A-B384.85
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (23%) of A-B:C88.52
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (34.09%1) of A:D146.59
Kopējais nodoklis:C+D235.11

Ir svarīgi zināt – ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi, nodoklis ir jāmaksā par katru.

Ir likumīgs veids, kā ierobežot nodokli vienam valdes loceklim. Ja tas attiecas uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultācijas un derīgus ieteikumus.

1 Latvijas Sociālās drošības likuma 18. panta 1. punkts. Likuma labojums, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Prasība reģistrēt uzņēmuma atrašanās vietu (struktūrvienība)

19 augusts 2021 |

Saskaņā ar Latvijas likumu “Par nodokļiem un nodevām”(likums “Par nodokļiem un nodevām” 15. klauzula 1 7 un MK noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju uzņēmējdarbības vietu reģistrāciju VID”, datēti ar 2017. gada 22. septembri (2015. gada 22. septembra MK Noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”) uzņēmumiem ir jāreģistrējas VID katrā vietā, kur tie veic uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka ja uzņēmumam ir kādas darbības ārpus tā juridiskās adreses, tas ir jāreģistrē VID kā uzņēmuma atrašanās vieta .

Tāpēc, lūdzu, pārbaudiet šo visaptverošo sarakstu ar visbiežāk sastopamajiem darbības veidiem, kuriem var būt nepieciešama uzņēmuma atrašanās vietas reģistrācija, ja tās netiek veiktas juridiskajā adresē:

 • birojs;
 • programmatūras nams;
 • veikals;
 • interneta vietne, kurā tiek pieņemti maksājumi;
 • nomāto pamatlīdzekļu atrašanās vieta vai ko izmanto pakalpojumu sniegšanai klientiem, piemēram,
  • kafijas automāti;
  • automātiskās automazgātavas;
  • spēkstacijas un siltummezgli.

Uzņēmuma atrašanās vieta jāreģistrē 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas par šādas uzņēmuma atrašanās vietas izveidi.

Plašāku informāciju skatiet VID vietnē Struktūrvienības reģistrācija .

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Instrukcijas darbībam EDS

6 maijs 2021 |

Dokumentu apstiprināšana EDS – Kā apstiprināt Jūsu grāmatvežu sagatavotos dokumentus, izmantojot Jūsu internet-bankas autorizācijas funkciju.

Iesniegtumu nosūtīšana – Tiek izmantota lai iesniegtu pilnvaras u.c.

EDS pieejas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt EDS pieejas tiesības Jūsu grāmatvedim.

EDS lietotāju pārvaldīšanas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt Jūsu grāmatvedim lietotāju pārvaldīšanas tiesības.

Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Jauns vienotais nodokļu konts

11 marts 2021 |

Sākot no 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir ieviests jauns vienotais konts.

Papildus tam, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz mēneša 23. datumu.

Vienotā nodokļu konta rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
reģistrācijas Nr.: 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts Kase
BIC kods: TRELLV22
IBAN: LV33TREL1060000300000

 

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Valsts atbalsts – grants uzņēmumiem, kuru apgrozījums samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē

11 marts 2021 |

Uzņēmumi, kuru apgrozījums būtiski samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē, var pieteikties valsts atbalstam par periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada maijam.

Atbalsta apjoms

Par 2021. gada mēnešiem, 60% (par 2020.gada mēnešiem: 30%) no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas(bruto alga plus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī.

Maksimālais vienam uzņēmumam pieejamais atbalsts – EUR 100,000 vienā mēnesī.

Uzņēmumi, kuri var saņemt grantu

Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri atbalsta mēnesī ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz 20% apmērā, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. Turklāt šis apgrozījums atbalsta mēnesī ir vismaz par 30% mazāks nekā uzņēmumam tas bija 2019. vai 2020. gada attiecīgajā mēnesī.

Pieteikšanās termiņš un citi nosacījumi

Atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam.

Uzņēmumam ir jāatbilst vairākiem nosacījumiem, lai tas varētu saņemt grantu.

Atbalsts paredzēts apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un tas jāizlieto ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Uzņēmuma likvidācijas procesa apskats

10 maijs 2018 |

Lai varētu likvidēt uzņēmumu (nevis pasludināt maksātnespēju) – tam vajadzētu būt pozitīvam pašu kapitālam.

Pirmais posms

1.Sagatavot akcionāru un valdes lēmumus par likvidācijas procesa uzsākšanu un iecelt likvidatoru. Saņemt likvidatora rakstisku piekrišanu.
2. 3 dienu laikā pēc lēmuma par likvidāciju informēt Uzņēmumu reģistru par likvidāciju, iesniegt dokumentu kopijas un aizpildīt atbilstošās veidlapas.
3.Informēt VID par likvidāciju 10 dienu laikā pēc likvidācijas lēmuma.
4.Sagatavot likvidācijas sākšanas finanšu pārskatus un nosūtīt paziņojumus visiem zināmajiem kreditoriem par likvidācijas procesa sākšanu. Kreditori var iesniegt savus prasījumus 3 mēnešu laikā pēc likvidācijas publicēšanas.

Otrais posms

1.Savākt parādus un pārdod aktīvus.
2.Atmaksāt kreditora prasījumus.
3.Sagatavot likvidācijas noslēguma finanšu pārskatus.
4.Apturēt PVN maksātāja statusu.
5.Iesniegt uzņēmumu reģistrā:
-pieteikumu par likvidācijas procesa beigām;
-likvidācijas noslēguma finanšu pārskati;
-atlikušā īpašuma sadales plāns starp akcionāriem, ieskaitot likvidatora atlīdzību, akcionāru piekrišana šim plānam, atsauce no VID, ka nav nodokļu parādu;
-ziņot par zaudējumiem, kas radušies aktīvu vērtības samazināšanās dēļ;
-reģistrēt apliecības oriģinālu.
6.Iesniegt VID uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju ar likvidācijas noslēguma finanšu pārskatiem.
7.Aizvērt bankas kontu.
8.Nogādāt visus nepieciešamos dokumentus Valsts arhīvā.

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags: