Kategorija: Blogs

Nodokļi par direktoru padomes locekļu paredzamajiem ienākumiem 2024. gadā

2 februāris 2024 |

Uzņēmumam ir jāmaksā algas nodoklis no minimālās algas mēnesī, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi:

 • uzņēmumā nav darbinieku, kuri saņemtu vismaz minimālu algu;
 • uzņēmuma ikmēneša pārdošanas apjoms pārsniedz 5 minimālās algas.

Latvijā 2024.gadā tika palielināta minimālā alga – no EUR 620 uz EUR 700. Līdz ar to valdes locekļu apmērs, kas tiek uzskatīts par algas nodokļiem, palielinās, sākot ar 01.2024. (summas skatīt zemāk):

Bruto Alga SSC PIT Nodokļi
2023 620.00 142.60 168.64 311.24
2024 700.00 161.00 190.40 351.40
Starpība 80.00 18.40 21.76 40.16

Ir svarīgi zināt – ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi, nodoklis ir jāmaksā par katru.

Ir likumīgs veids, kā ierobežot nodokli vienam valdes loceklim. Ja tas attiecas uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultācijas un derīgus ieteikumus.

Categories: Blogs
Tags:

Nodokļi par direktoru padomes locekļu paredzamajiem ienākumiem

19 augusts 2021 |

ATJAUNINĀJUMS: Datu derīguma termiņš šajā ziņā ir beidzies. Lūdzu, skatiet atjaunināto ziņu saitē.

Uzņēmumam ir jāmaksā algas nodoklis no minimālās algas mēnesī, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi:

 • uzņēmumā nav darbinieku, kuri saņemtu vismaz minimālu algu;
 • uzņēmuma ikmēneša pārdošanas apjoms pārsniedz 5 minimālās algas.

2018. gadā minimālā alga bija 430 eiro mēnesī, tāpēc ikmēneša pārdošanas slieksnis bija 2150 eiro.

Šajā gadījumā uzņēmumam būs jāmaksā aptuveni EUR 235 par mēnesi, kad ir spēkā iepriekš minētie nosacījumi. Iepriekš minēto nodokļu summu aprēķina šādi:

Minimālā alga:A430.00
Darba ņēmēja daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām (10.5%1 of A):B45.15
Apliekamais ienākums:A-B384.85
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (23%) of A-B:C88.52
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (34.09%1) of A:D146.59
Kopējais nodoklis:C+D235.11

Ir svarīgi zināt – ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi, nodoklis ir jāmaksā par katru.

Ir likumīgs veids, kā ierobežot nodokli vienam valdes loceklim. Ja tas attiecas uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultācijas un derīgus ieteikumus.

1 Latvijas Sociālās drošības likuma 18. panta 1. punkts. Likuma labojums, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Prasība reģistrēt uzņēmuma atrašanās vietu (struktūrvienība)

19 augusts 2021 |

Saskaņā ar Latvijas likumu “Par nodokļiem un nodevām”(likums “Par nodokļiem un nodevām” 15. klauzula 1 7 un MK noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju uzņēmējdarbības vietu reģistrāciju VID”, datēti ar 2017. gada 22. septembri (2015. gada 22. septembra MK Noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”) uzņēmumiem ir jāreģistrējas VID katrā vietā, kur tie veic uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka ja uzņēmumam ir kādas darbības ārpus tā juridiskās adreses, tas ir jāreģistrē VID kā uzņēmuma atrašanās vieta .

Tāpēc, lūdzu, pārbaudiet šo visaptverošo sarakstu ar visbiežāk sastopamajiem darbības veidiem, kuriem var būt nepieciešama uzņēmuma atrašanās vietas reģistrācija, ja tās netiek veiktas juridiskajā adresē:

 • birojs;
 • programmatūras nams;
 • veikals;
 • interneta vietne, kurā tiek pieņemti maksājumi;
 • nomāto pamatlīdzekļu atrašanās vieta vai ko izmanto pakalpojumu sniegšanai klientiem, piemēram,
  • kafijas automāti;
  • automātiskās automazgātavas;
  • spēkstacijas un siltummezgli.

Uzņēmuma atrašanās vieta jāreģistrē 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas par šādas uzņēmuma atrašanās vietas izveidi.

Plašāku informāciju skatiet VID vietnē Struktūrvienības reģistrācija .

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Jauns vienotais nodokļu konts

11 marts 2021 |

Sākot no 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir ieviests jauns vienotais konts.

Papildus tam, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz mēneša 23. datumu.

Vienotā nodokļu konta rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
reģistrācijas Nr.: 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts Kase
BIC kods: TRELLV22
IBAN: LV33TREL1060000300000

 

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Meklējam palīgu praktiskās grāmatvedības kursa izveidošanai

20 augusts 2018 |

Kad pie mums atnāk jaunie kolēģi – grāmatveža palīgi vai praktikanti, mēs katru reizi mācām viņiem praktiskas grāmatvedības pamatus, lai viņi varētu efektīvi pildīt savus pienākumus. Lai paātrinātu apmācības procesu, mēs gribam izveidot apmācības kursu.

Meklējam studentu, kurš gribētu un varētu palīdzēt mums izveidot grāmatvedības kursu.

Kas būs jādara:

 1. Jāiemācās praktiskās grāmatvedības pamatus pašam izmantojot mūsu jau esošos materiālus ar mūsu paskaidrojumiem.
 2. Pēc mūsu stāstīšanas un jāsagatavo un/vai jāsaliek kopā:
  • Teorijas apraksti;
  • Uzdevumi;
  • Testi ar pariezām un nepareizām atbildēm.
 3. Jānoformē kursa materiāli MS Word, MS Excel;
 4. Jāuzliek kursa materiāli mājaslapā;
 5. Jānotestē kurss un dažiem cilvēkiem un jāveic uzlabojumus.

Prasības:

 • Loģiskā domāšana;
 • Labas spējas rakstīt Latviešu, Krievu un Angļu valodā;
 • Uzmanība un precizitāte;
 • Vēlme palīdzēt.
Categories: Blogs, Jaunumi
Tags:

Uzņēmuma likvidācijas procesa apskats

10 maijs 2018 |

Lai varētu likvidēt uzņēmumu (nevis pasludināt maksātnespēju) – tam vajadzētu būt pozitīvam pašu kapitālam.

Pirmais posms

1.Sagatavot akcionāru un valdes lēmumus par likvidācijas procesa uzsākšanu un iecelt likvidatoru. Saņemt likvidatora rakstisku piekrišanu.
2. 3 dienu laikā pēc lēmuma par likvidāciju informēt Uzņēmumu reģistru par likvidāciju, iesniegt dokumentu kopijas un aizpildīt atbilstošās veidlapas.
3.Informēt VID par likvidāciju 10 dienu laikā pēc likvidācijas lēmuma.
4.Sagatavot likvidācijas sākšanas finanšu pārskatus un nosūtīt paziņojumus visiem zināmajiem kreditoriem par likvidācijas procesa sākšanu. Kreditori var iesniegt savus prasījumus 3 mēnešu laikā pēc likvidācijas publicēšanas.

Otrais posms

1.Savākt parādus un pārdod aktīvus.
2.Atmaksāt kreditora prasījumus.
3.Sagatavot likvidācijas noslēguma finanšu pārskatus.
4.Apturēt PVN maksātāja statusu.
5.Iesniegt uzņēmumu reģistrā:
-pieteikumu par likvidācijas procesa beigām;
-likvidācijas noslēguma finanšu pārskati;
-atlikušā īpašuma sadales plāns starp akcionāriem, ieskaitot likvidatora atlīdzību, akcionāru piekrišana šim plānam, atsauce no VID, ka nav nodokļu parādu;
-ziņot par zaudējumiem, kas radušies aktīvu vērtības samazināšanās dēļ;
-reģistrēt apliecības oriģinālu.
6.Iesniegt VID uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju ar likvidācijas noslēguma finanšu pārskatiem.
7.Aizvērt bankas kontu.
8.Nogādāt visus nepieciešamos dokumentus Valsts arhīvā.

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags: