Jauns vienotais nodokļu konts

11 marts 2021 | Tigran Bagoyan

Sākot no 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir ieviests jauns vienotais konts.

Papildus tam, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz mēneša 23. datumu.

Vienotā nodokļu konta rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
reģistrācijas Nr.: 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts Kase
BIC kods: TRELLV22
IBAN: LV33TREL1060000300000

 

Categories: Biznesam,Blogs,Noderīgi
Tags: