Blogs

Obligāts pienākums Uzņēmumiem reģistrēt e-adresi līdz 2023. gada 1. janvārim

24.05.2022  | 

Saskaņā ar Oficiālas elektroniskās adreses likuma 5. panta 5(1) 2. apakšpunktu 2023. gada 1. janvāra visiem uzņēmumiem ir obligāti jālieto e-adresi. E-adreses kontu ir iespējams adresēt jau šobrīd. No e-adreses reģistrēšanas dienas vai no 2023. gada 1. janvāra (atkarībā no tā, kurš datums ir ātrāks) visa turpmākā saziņa ar valsts un pašvaldības iestādēm notiks nevis caur juridisko adresi, bet caur e-adresi.

E-adresi uzņēmumam var izveidot tikai personas, kam uzņēmumā reģistrā ir reģistrētās pārstāvības tiesības, t.i. valdes loceklis un prokūrists, bet pēc ieveidošanas e-adreses izmantošanai var pilnvarot arī citu personu. Lai varētu izveidot e-adresi, uzņēmuma paraksttiesīgai personai ir nepieciešams Latvijas personas kods un kāds no e-identifikācijas līdzekļiem:

 1. mobilā lietotne eParaksts mobile; vai
 2. personas apliecība jeb eID karte; vai
 3. ārzemnieka eID karte; vai
 4. eParaksts karte juridiskām personām.

E-adresi var izveidot mājaslapā https://latvija.lv/eaddress/reg, izmantojot kvalificētus elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eID karti, eParaksts karti, eParaksts mobile vai eIDAS.

Mēs esam sagatavojuši Instrukciju uzņēmuma e-adreses reģistrēšanai.

Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags:

Skatiet šīs sadaļas versiju angļu valodā

2.09.2021  | 

Pilns noderīgas informācijas saturs darbiniekiem ir atrodams šīs sadaļas angļu valodas versijā.

Categories: Darbiniekiem, Noderīgi
Tags:

Nodokļi par direktoru padomes locekļu paredzamajiem ienākumiem

19.08.2021  | 

Uzņēmumam ir jāmaksā algas nodoklis no minimālās algas mēnesī, ja ir izpildīti šie abi nosacījumi:

 • uzņēmumā nav darbinieku, kuri saņemtu vismaz minimālu algu;
 • uzņēmuma ikmēneša pārdošanas apjoms pārsniedz 5 minimālās algas.

2018. gadā minimālā alga bija 430 eiro mēnesī, tāpēc ikmēneša pārdošanas slieksnis bija 2150 eiro.

Šajā gadījumā uzņēmumam būs jāmaksā aptuveni EUR 235 par mēnesi, kad ir spēkā iepriekš minētie nosacījumi. Iepriekš minēto nodokļu summu aprēķina šādi:

Minimālā alga:A430.00
Darba ņēmēja daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām (10.5%1 of A):B45.15
Apliekamais ienākums:A-B384.85
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (23%) of A-B:C88.52
Sociālās apdrošināšanas iemaksas (34.09%1) of A:D146.59
Kopējais nodoklis:C+D235.11

Ir svarīgi zināt – ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi, nodoklis ir jāmaksā par katru.

Ir likumīgs veids, kā ierobežot nodokli vienam valdes loceklim. Ja tas attiecas uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu konsultācijas un derīgus ieteikumus.

1 Latvijas Sociālās drošības likuma 18. panta 1. punkts. Likuma labojums, kas stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Prasība reģistrēt uzņēmuma atrašanās vietu (struktūrvienība)

19.08.2021  | 

Saskaņā ar Latvijas likumu “Par nodokļiem un nodevām”(likums “Par nodokļiem un nodevām” 15. klauzula 1 7 un MK noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju uzņēmējdarbības vietu reģistrāciju VID”, datēti ar 2017. gada 22. septembri (2015. gada 22. septembra MK Noteikumi Nr. 537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”) uzņēmumiem ir jāreģistrējas VID katrā vietā, kur tie veic uzņēmējdarbību. Tas nozīmē, ka ja uzņēmumam ir kādas darbības ārpus tā juridiskās adreses, tas ir jāreģistrē VID kā uzņēmuma atrašanās vieta .

Tāpēc, lūdzu, pārbaudiet šo visaptverošo sarakstu ar visbiežāk sastopamajiem darbības veidiem, kuriem var būt nepieciešama uzņēmuma atrašanās vietas reģistrācija, ja tās netiek veiktas juridiskajā adresē:

 • birojs;
 • programmatūras nams;
 • veikals;
 • interneta vietne, kurā tiek pieņemti maksājumi;
 • nomāto pamatlīdzekļu atrašanās vieta vai ko izmanto pakalpojumu sniegšanai klientiem, piemēram,
  • kafijas automāti;
  • automātiskās automazgātavas;
  • spēkstacijas un siltummezgli.

Uzņēmuma atrašanās vieta jāreģistrē 10 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas par šādas uzņēmuma atrašanās vietas izveidi.

Plašāku informāciju skatiet VID vietnē Struktūrvienības reģistrācija .

Categories: Biznesam, Blogs, Noderīgi
Tags:

Instrukcijas darbībam EDS

6.05.2021  | 

Dokumentu apstiprināšana EDS – Kā apstiprināt Jūsu grāmatvežu sagatavotos dokumentus, izmantojot Jūsu internet-bankas autorizācijas funkciju.

Iesniegtumu nosūtīšana – Tiek izmantota lai iesniegtu pilnvaras u.c.

EDS pieejas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt EDS pieejas tiesības Jūsu grāmatvedim.

EDS lietotāju pārvaldīšanas tiesību piešķiršana – Kā piešķirt Jūsu grāmatvedim lietotāju pārvaldīšanas tiesības.

Categories: Biznesam, Noderīgi
Tags: