A2B Akadēmija

Par A2B Akadēmiju

Assistants to Business darbības laikā mēs esam uzkrājuši un sistematizējuši daudz vērtīgas informācijas par grāmatvedību, kā arī par iemaņām, kas palīdz grāmatvežiem strādāt efektīvāk. Uzsākot darbu pie mums, katrs jaunais darbinieks saņem iekšējo apmācību vairākās jomās:

  • grāmatvedīas teorija;
  • praktiskā grāmatvedības kārtošana progrāmmās Microsoft Dynamics NAV, 1C un Erply;
  • efektīva ar grāmatvedību saistīto uzdevumu pildīšana izmantojot Microsoft Excel.

Esam izlēmuši daļu no mūsu apmācības kursiem piedāvāt arī ārpus Assistants to Business sekojošo iemēslu dēļ:

  1. Dažreiz uz mūsu vakancēm piesākās perspektīvi pretendendi, kuriem nav pamatzināšanu grāmatvedībā. Ja viņi veiksmīgi izies šo kursu, mēs varēsim pieņemt viņus darbā.
  2. Apmācība ir viena no mūsu uzņēmumu pamatvērtībām. Iespējams, apmācības sniegšana varētu kļūt pav vēl vienu mūsu darbības virzienu.

Pašlaik mēs strādajam pie Praktiskās grāmatvedības kursa izveidošanas.

Kam būs domāti mūsu apmācības kursi?

Mūsu mērķa auditorija ir galvenokārt finanšu virziena studenti vai absolventi, kuriem nav praktiskas pieredzes grāmatvedībā. Tāpat uz kursiem varēs pieteikties arī cilvēki, kas ir ieinteresēti iegūt praktiskās zināšanas grāmatvedībā un uzlabot savas ar grāmatvedību saistītas iemaņas.

Grāmatvedības teorijas testi

Lai Jūs varētu novērtēt savas zināšanas, esam sagatavojuši vairākus grāmatvedības teorijas testus.

Diagnostiskais grāmatvedības teorijas tests

Šis grāmatvedības tests ir paredzēts, lai palīdzētu Jums novērtēt savas zināšanas par grāmatvedības teorijas pamatiem. Tāpt, mēs izmantosim šī testa rezultātus, lai izveidotu mācību grupas tiem, kas plāno iziet mūsu tiešsaistes kursu "Ievads praktiskajā grāmatvedībā".

Divkāršais ieraksts, Bilance, Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Bilance, krājumi, nolietojums

Uzkrājumi, nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi