Jūsu mērķu sasniegšanai

Mūsu misija ir gādāt, lai jūs visu uzmanību varētu veltīt savai pamatdarbībai

Piesakieties bezmaksas konsultācijai,

lai apspriestu jūsu vajadzības un mūsu iespējamo palīdzību

Kādas ir jūsu vajadzības?

Ārvalstu investors, kas iegādājas uzņēmumu, kuram Latvijā pieder komerciāls nekustamais īpašums

Ārvalstu investors, kas iegādājas uzņēmumu, kuram Latvijā pieder komerciāls nekustamais īpašums

 • Uzņēmuma, kuram pieder nekustamais īpašums, grāmatvedības pārņemšana
 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • No īrniekiem gūto ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
Ārvalstu investors, kas iegādājas komerciālu nekustamo īpašumu Latvijā

Ārvalstu investors, kas iegādājas komerciālu nekustamo īpašumu Latvijā

 • Grāmatvedības pārņemšana no pārdevēja
 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • No īrniekiem gūto ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
Ārvalstu investors,
kas iegādājas
Latvijas uzņēmumu

Ārvalstu investors, kas iegādājas Latvijas uzņēmumu

 • Grāmatvedības pārņemšana no pārdevēja
 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • Ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
Latvijas pakalpojumu uzņēmuma vadītājs

Latvijas pakalpojumu uzņēmuma vadītājs

 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • Ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
Starptautiska tirdzniecības uzņēmuma Latvijas meitas uzņēmuma vadītājs

Starptautiska tirdzniecības uzņēmuma Latvijas meitas uzņēmuma vadītājs

 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • Ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
 • Grupas atskaišu sagatavošana saskaņā ar grupas prasībām
Starptautiska nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma Latvijas meitas uzņēmuma finanšu direktors

Starptautiska nekustamā īpašuma attīstības uzņēmuma Latvijas meitas uzņēmuma finanšu direktors

 • Atbilstības Latvijas tiesību aktu prasībām nodrošināšana
 • Ieņēmumu palielināšana
 • Izmaksu un risku mazināšana
 • Grupas atskaišu sagatavošana saskaņā ar grupas prasībām
Ieguldījumu fonda vadītājs

Ieguldījumu fonda vadītājs

 • Informētība par to uzņēmumu darbību un rezultātiem, kuros esat veikuši ieguldījumus
 • Skaidru un pilnīgu ieguldījumu pieteikumu saņemšana
 • Padziļināta izpēte (due diligence) pirms ieguldījumu veikšanas
 • Atbalsts to uzņēmumu izaugsmē kuros esat veikuši ieguldījumus
Jaunuzņēmums (start-up) vai uzņēmums, kas vēlas piesaistīt finanšu investīcijas

Jaunuzņēmums (start-up) vai uzņēmums, kas vēlas piesaistīt finanšu investīcijas

 • Ieguldījumu pieteikuma un biznesa plāna sagatavošana
 • Spēcīgs komandas biedrs, atbildīgs par finansēm

Mūsu klientu darbības jomas

Nekustāmā īpašuma projektu attīstība
Nekustāmā īpašuma pārvaldīšana
Holdingu darbība
Tirdzniecība
Konsultācijas

Noderīgi

Valsts atbalsts - grants uzņēmumiem, kuru apgrozījums samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē

Uzņēmumi, kuru apgrozījums būtiski samazinājies Covid-19 krīzes ietekmē, var pieteikties valsts atbalstam par periodu no 2020. gada novembra līdz 2021. gada maijam.

Atbalsta apjoms – 60% no uzņēmuma personāla izmaksām 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī.

Atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri atbalsta mēnesī ir saskārušies ar apgrozījuma kritumu vismaz 20% apmērā, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

Atbalstam var pieteikties līdz 2021.gada 15.jūnijam.

Jauns vienotais nodokļu konts

Sākot no 2021. gada 1. janvāra ir ieviests jauns vienotais konts nodokļu maksājumiem.

Papildus tam, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz mēneša 23. datumu.

Sākot no 2021. gada 1. janvāra visus nodokļu maksājumus jāveic uz jaunu bankas kontu LV33TREL1060000300000.

Pievienojies Assistants to Business

Galvenais ir palīdzība mērķu sasniegšanā. Kā uzņēmumam mums ir savi mērķi, kurus mēs sasniedzam, palīdzot saviem klientiem sasniegt viņējos. Jums ir savi mērķi. Vai jūsu mērķis ir kļūt par augstas kvalifikācijas galveno grāmatvedi, finanšu direktoru, uzņēmuma direktoru vai īpašnieku? Vai jums ir vajadzīgs darbs, kur jūs varat ne tikai nopelnīt naudu, bet arī mācīties un augt? Tad pievienojoties Assistants to Business.

Praktikantam un grāmatveža palīgam iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.